Превишаване на критичния праг за ледената покривка на Гренландия

Ново проучване установява, че покачване на средната глобална температура с между 1,7 и 2,3 °C е достатъчно, за да предизвика "внезапна и пълна загуба" на ледената покривка на Гренландия.

С помощта на два независими модела на ледената покривка, за да се изследва въздействието на различните прогнози за затопляне, проучването установява, че ледената покривка на Гренландия може да бъде избегната, ако глобалната температура временно "превиши" 1,5C, но след това се върне под това ниво достатъчно бързо, в рамките на няколко века.

Авторите казват, че техните констатации "са в съгласие с общия консенсус, че ограничаването на глобалното затопляне под диапазона 1,5-2,5C над прединдустриалните нива може да предотврати най-тежките последици".