Централното правителство на Индия вероятно ще нареди на производителите на електроенергия да увеличат задължителното смесване на вносни въглища от 4 % на поне 6 % "в резултат на бързото изчерпване на запасите в електроцентралите", съобщава Economic Times.

"Указанието ще бъде издадено скоро", казва пред вестника един от правителствените служители, докато друг казва, че това се дължи на по-голямото търсене на електроенергия и "по-ниското от очакваното производство на вятърна и водна енергия в някои щати".

Междувременно индийското министерство на въглищата заяви, че през 2022-23 г. страната е изнесла 1,16 млн. тона въглища за съседни държави, включително Непал, Бангладеш и Бутан, според друг материал на Economic Times.

В трети доклад се посочва, че през август Русия е оглавила списъка на Индия за внос на петрол, което е "скок от 114,19% спрямо предходната година". Тъй като зависимостта на страната от вноса на енергия продължава да нараства, застъпването "за поетапно намаляване на въглищата, като същевременно се разглеждат нефтът и газът като преходни енергийни източници, не помага да се отговори на опасенията на нацията по отношение на енергийната сигурност и достъпност", се казва в аналитичен материал на Down to Earth.

Междувременно президентът на страната Друпади Мурму е цитиран в Times of India да казва, че изменението на климата представлява "заплаха за съществуването на цялото човечество, но бедните и онеправданите класи са най-засегнати от него" и че устойчивото на климатичните промени селско стопанство "може да играе важна роля в справянето с предизвикателството".

Индия е една от 25-те страни, "изложени на изключително голям воден стрес", според ново интерактивно обяснение на Bloomberg, което изследва възхода на глобалната търговия с вода, предизвикана от изменението на климата: "краткосрочните засушавания могат бързо да изложат тези места на риск от изчерпване на водата". Междувременно IndiaSpend съобщава как изменението на климата се отразява на земеделските производители на кафе в Коорг, селски район в югозападния индийски щат Карнатака.

Отделно от това, в коментар на изследователи от Международния център за интегрирано планинско развитие в Third Pole се казва, че действията в областта на климата в Хималаите Хиндукуш "са спрени от скептицизъм както по отношение на политическата воля, така и на правителствения капацитет" и че "правителствените служби срещат трудности при мобилизирането на ресурси както за адаптиране към изменението на климата, така и за намаляване на риска".

Mongabay India съобщава за проучване на Коалицията за устойчива на бедствия инфраструктура, според което "страните с ниски и средни доходи ще се нуждаят от поне 2,84-2,9 трлн. долара финансиране, за да укрепят и направят своята инфраструктура устойчива" на климатичните бедствия.

В редакционна статия на индийския вестник Telegraph се казва: "Създаването на механизъм за търсене на отговорност от държавите за неизпълнение на техните цели може да бъде пътят напред за COP28 и Индия, като глас на глобалния юг, трябва да изисква такава отговорност - от себе си и от света."

И накрая, подробно разследване на Scroll.in установява, че националният орган, "натоварен със задачата да защитава най-уязвимите райони" на страната за дивата природа, е отхвърлил само 1% от 800 инфраструктурни проекта в периода 2014-2016 г. и че "се наблюдава спад на несъгласието срещу проектите" в ключови райони на биоразнообразието