Затоплянето на океанските шелфове в Антарктика и топенето на морския лед могат да бъдат повлияни от прогнозираните промени на Ел Ниньо, съобщава материал в Nature Climate Change

В статията се изследва как бъдещите промени в климатичното явление Ел Ниньо биха могли да повлияят на топенето на ледените шелфове и морския лед в Антарктика.

Авторите отбелязват, че прогнозираното увеличаване на променливостта на Ел Ниньо-южната осцилация (ENSO) е установено, че забавя бъдещото затопляне на Южния океан в средните ширини, но как това се отразява на шелфовия океан в Антарктика, не е известно.

Те показват, че прогнозираното през 21-ви век засилване на променливостта на ENSO вероятно ускорява затоплянето на антарктическия шелфов океан и топенето на ледените шелфове и ледената покривка.

Междувременно, обаче, то забавя затоплянето на повърхността около ръба на морския лед и намаляването на площите, заети от него.