Жителите на мароканския град Агадир гледат на новия си завод за обезсоляване на вода като на модел, който може да помогне на страната да се справи с дългогодишната суша, довела фермерите до просешка тояга и поставила много селища на ръба на оцеляването, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА. Програмата обаче зависи от това дали инсталациите могат да бъдат захранвани от възобновяема енергия.

Няколкото последователни сухи зими изпразниха водните резервоари, захранващи домовете на хората и ползвани за напояване. Реколтите намаляха, хората започнаха да мигрират към градовете, които пък от своя страна бяха подложени на строг воден режим.

Макар и в Мароко отдавна да има малки инсталации за обезсоляване на вода, заводът в Агадир, открит през лятото, не само е най-големият в страната, но и първият, чиято цел е да отговори на предизвикателствата, създавани от липсата на валежи.

"Накратко казано, без този завод Агадир няма да разполага с достатъчно вода за пиене и ще ни се наложи да въведен дълъг и строг воден режим", казва за Ройтерс Рашид Бухенфер, представител на местната управа.

Оценката за работата на завода в Агадир е от особено значение, тъй като властите в Мароко планират да построят още 12 подобни инсталации като част от инвестиции във водни проекти на обща стойност 12 милиарда долара за периода 2020-27 г. Новите заводи трябва да заработят до 2035 г., посочва държавната водна и електрическа компания О Ен Е Е (ONEE).

Мароко разчита на наземни и подпочвени води, събирани в 149 големи язовира, за ежедневното си потребление. Пет последователни години суша обаче почти ги изпразниха и миналата седмица министърът на селското стопанство Мохамед Садики заяви пред парламента, че повечето вода трябва да се насочи за питейни нужди, а не за напояване.

Агадир е сред градовете, чиито региони усещат най-тежко ефектите на сушата. На милионния град, разположен южно от Казабланка, през последните години се налага да въведе режим на водата през нощта, както и да ползва вода за напояване за питейни нужди.

Околните язовири са почти пресъхнали и градът трябва да разчита почти изцяло на завода за обезсоляване на вода, осигуряващ 275 000 куб. м вода дневно. Част от тази вода дори може да се ползва за напояване и да облекчи живота на фермерите от околните региони.

Планираните 12 нови завода за обезсоляване на вода, някои от които вече се строят, трябва да намалят зависимостта от наземни и подпочвени води до 80 на сто през 2035 г. спрямо 97 на сто сега, посочва О Ен Е Е. Дневният им капацитет е предвиден да достигне 1,3 милиона куб. м. Най-важният от тях, който трябва да снабдява най-големия град в Мароко - Казабланка, трябва да заработи през 2026 г.

Проблем обаче може да се окаже фактът, че Мароко разчита за производство на енергия на вносни изкопаеми горива, чиято цена расте, а това влияе отрицателно на търговския баланс на страната. Енергията съставлява 45 на сто от общата цена при обезсоляване, казва шефът на О Ен Е Е Абдеррахман ел Хафиди.

Мароко възнамерява до 2030 г. да разшири използването на възобновяеми енергийни източници до 52 на сто от общото производство на енергия спрямо едва 20 на сто сега, за да намали зависимостта си от вноса и да понижи цената на електричеството.

Всички нови заводи за обезсоляване трябва да бъдат захранвани с енергия от възобновяеми източници. Но засега този в Агадир черпи пряко от националната мрежа. Тепърва е предвиден търг за ВЕИ инсталация, която да го захранва.