До края на второто десетилетие на века остава само една година и вече може да погледнем назад и  да видим кои години и сезони в него бяха най-студени и кои - най-топли.

Днес ще разгледаме най-топлите лета на доближаващото края си десетилетие, а утре - и кои бяха студените зими през този период.

Преди всичко, трябва да уточним, че думата "аномалия" в климатологията носи различен смисъл от този, който влагаме в ежедневието си. Аномалия се нарича просто разликата между климатичната норма и реално измерената или средна температура за съответния показател. Тоест, всеки ден има температурна аномалия - тя е положителна, отрицателна или е нула, когато температурата съвпада точно с климатичната норма. Разбира се, това се случва рядко, тъй като климатичната норма е средната температура, средна за дълъг период в миналото.

Обикновено (но не винаги) нормата се формира за 30 години и въпросните 30 години се наричат "базисен период".

Кое е най-горещото лято на изминалото десетилетие? 

Всички лета след 2010 година са с малко или повече над  обичайните температури. Поднормени лета, с отрицателна аномалия няма изобщо, а почти всички са по-топли от обичайните за 30-годишен период от края на миналия век, но най-топлото лято през последните 10 години е това на 2012 година.

Както казахме, няма хладно лято средно за територията на страната (последното такова е в началото на 90-те години на миналия век), но има по-близки до норма и доста над нея. Общото и  за двата случая е, че в съвременните лета се задълбочава един нормален климатичен факт: средата и втората половина на лятото стават все по-горещи, докато при юни тази закономерност е малко по-слабо изразена.

Юни през всички лета на последното десетилетие е или нормален или наднормен, но обикновено с по-малко. Юли по-често е наднормен, а август практически всяка година е много горещ, по-горещ от обичайното често с 3 и дори 4 (!) градуса.

Лято 2012 в нашата страна беше уникално горещо, защото и юни беше с над 3 градуса по-горещ от обичайното, а след него последва рекордно горещ юли - с цели 4 градуса и половина по-топъл от нормалното. При това, дневни рекорди през това лято нямаше, но в замяна на това почти всички дни от началото на юни до края на август бяха с положителни аномалии и нямаше нито един поднормен.

Последният летен месец, август, беше, ако може да използваме този израз "нормално наднормен" - с малко  над 3 градуса. Просто това за август вече е обичайно: дори сега можете да направите прогноза, че идният август ще бъде по-топъл от обичайното с поне градус или два и .... с вероятност 90-95 на сто ще "познаете".

Горещи лета имаше  и преди това, имаше и след това, като до норма се доближаваше само влажното лято на 2014 година, при което само август (естествено!) беше с 2 градуса по-топъл от нормалното, а - почти чудо за епохата на глобалното затопляне, юни и юли бяха в норма.

Други интересни лета бяха 2017, което като средна аномалия е под 2012, но в замяна на това, през него бяха подобрени доста дневни горещи рекорди.

Рекорди паднаха на някои места и през изминалото - 2019, лято, което беше необичайно с това, че доста наднормени бяха юни и август, а юли почти успя да влезе в норма, с малко под 1 градус аномалия.

Може да направим извода, че лета като 2012, 2017, последното (но не само те) са вече "нова норма" в които за нашата страна  температурите за летните месеци са средно между 1 и половина и  2 и половина, в някои места - и до 3 градуса по-високи от нормалните в близкото минало.