Глобалното затопляне се ускорява пред очите ни в последните няколко години. Използването на заместващия термин "Климатична промяна" не е някаква конспирация. Двата термина са синоними. Просто трябва да се има предвид, че климатът на планетата ни се затопля глобално, като при това затопляне през различни сезони и в различни региони има и места с временно захлаждане. 

Разбира се, тези места са малко  на фона на общата световна картина на повишение на температурите.

Младият климатолог Ед Хоукинс е публикувал в своя профил в Туитър любопитна визуализация. В зависимост от началото на редовните и достатъчно пълномащабни за съответната страна или регион по света, той е нанесъл под формата на тънки линии температурните отклонения от нормата.

За повечето страни по света, началото на графиката е около 1900 година. Последната ивица отбелязва аномалията за 2018 година.

>>>>>>Виж галерията от графики за част от страните>>>>>>

Както и може да се очаква, промяната на климата протича на различни скорости, за различните региони по години и периоди. Това, което трябва да ни тревожи е, че практически във всички страни по света през последното десетилетие няма сини и дори бели ивици в климатичния "баркод".

Скалата на аномалиите на климатолога е от минус 4 до плюс 4 градуса. Доверителният период е 30-годишен такъв от края на 20 век (средните годишни температури от 1971 до 2000 година), т.е 4 нюанса синьо и 4 червено присъстват на графиките. Сините нюанси бележат години с температури от 0 до 4 градуса по-ниски от базовия (доверителен период), а червените отбелязват наличието и големината на положителните отклонения (аномалии).

Въпреки сравнително скорошния базисен период, на практика след 2010 година сини линии липсват (виж графиките). Тоест, може да си представим, ако за база беше взет някой по-ранен период. В този случай графиката би била почти изцяло нюансирана в червено, с изключение на тесен участък в началото и.

Любопитно е и разположението на ивиците в регионите на света. Докато у нас (в галерията и на заглавната снимка) има редуване на синии червени ивици, в Китай първата половина е почти изцяло синя. Същевременно, в последните 1-2 десетилетия и там, и у нас, и във всички страни, без изключение, няма поднормена година.

При това, в някои близкоизточни страни нещата са очевидно безапелационни, например в Катар.

Катар

Снимка: Ед Хоукинс, Туитър

 

>>> Можете да посетите и нашата Фейсбук-страница>>>>