Под "аномалия" в случая не бива да се разбира смисълът на "открояващо се от обичайното, рядко явление". Това е термин, използван в метеорологията и климатологията и обозначава разликата между нормалната за даден параметър величина и реално измерената. Казано по друг начин - отклоненията от нормата.

Тези отклонения могат да бъдат в отрицателна или положителна посока. Обикновено положителните аномалии при температурата се рисуват на картите в различни нюанси оранжево, жълто и червено, а отрицателните - в синята част на спектъра. При валежите обикновено е обратното, но сега става дума за температурните аномалии. Вижте картата:

Снимка: Climate Reanalyzer (https://ClimateReanalyzer.org), Climate Change Institute, University of Maine, USA

По нея няма и какво да се коментира особено. Погледната от тази посока, планетата ни е изцяло в червено и оранжево. 

Ако изключим руския Далечен изток, части от Гренландия и Канада, всичко е потънало в различни по големина положителни аномалии.

Най-впечатляващи са действително безаналоговите, гигантски по площ и големина положителни аномалии в цяла Русия - както европейската част, така и в Сибир.

Също големи по площ плюсови аномалии има и в Китай, но и Европа. Тук добре се откроява и подчертано наднормената Дунавска равнина в горния ляв сектор на картата.

В следващите дни не се предвиждат някакви съществени промени. малкото поднормени петна в полукълбото ще останат в малки части на Арктика, както и  Канада и част от САЩ.

У нас, на фона на динамично и ветровито време, с наднормени температури, с голяма вероятност, ще започне и март.