Дания ще таксува фермерите със 100 евро на крава с първия данък върху въглеродните емисии в селското стопанство

В статия, поместена на първа страница на Financial Times, се казва, че Дания въвежда първия в света данък върху въглеродните емисии в селското стопанство, "като на животновъдите ще се налагат почти 100 евро годишно за емисиите на парникови газове от всяка тяхна крава".

Материалът продължава: "След месеци на напрегнати преговори с търговски организации и екологични групи, в понеделник вечерта управляващата коалиция на Дания постигна съгласие за ефективна данъчна ставка от 120 датски крони (16 евро) за тон емисии на еквивалент на въглероден диоксид от добитъка, включително крави и прасета...

Държавите по света се борят да намалят емисиите от производството на храни, което представлява почти една четвърт от световните емисии, включително промените в земеползването - като същевременно запазят продоволствената сигурност."