Почти една трета от ефекта на намаляване на въглеродните емисии при засаждането на дървета се компенсира от промените в химическия състав на атмосферата и количеството слънчева светлина, отразена обратно в космоса, съобщава Times, позовавайки се на широко отразено ново проучване в Science.

Вестникът цитира водещия автор на изследването д-р Джеймс Вебер, който казва: "Ние не казваме, че дърветата са лоши. Казваме, че дърветата имат своята роля, но трябва да се замислим как те влияят на цялата земна система... Дърветата не са заместител на това да продължим да живеем както досега. Едновременно с това трябва да намалим емисиите."

В доклада се добавя: "Според него това означава, че държавите може да се наложи да декарбонизират по-дълбоко икономиките си, вместо да залагат твърде много на засаждането на дървета."

New Scientist твърди, че според проучването въздействието на засаждането на дървета върху охлаждането може да е с 15-30 % по-ниско от предполагаемото. Той добавя: "Изследователите са моделирали два сценария. В единия, освен засаждането на дървета, не се прави почти нищо за справяне с изменението на климата. В този случай избегнатото затопляне от горите, които абсорбират CO2, е намаляло с 23 до 31 %, когато са взети предвид другите ефекти на горите. При втория, по-оптимистичен сценарий, се предприемат решителни действия за намаляване на по-нататъшното затопляне. В този случай избегнатото затопляне е намалено с 14 до 18 %."

В статия в Conversation Вебер и неговият съавтор Джеймс Кинг казват: "Борбата с изменението на климата чрез засаждане на дървета е интуитивно привлекателна. Те поглъщат парниковия газ въглероден диоксид от атмосферата, без да се използват скъпи технологии... Разширяването на дървесната покривка обаче може да повлияе на климата по сложен начин. Използвайки модели на земната атмосфера, сушата и океаните, ние симулирахме широкомащабно бъдещо залесяване.

Новото ни изследване показва, че това увеличава отстраняването на въглероден диоксид от атмосферата, което е от полза за справяне с изменението на климата. Но страничните ефекти, включително промените в други парникови газове и отражателната способност на земната повърхност, могат частично да се противопоставят на това."

Daily Mail също публикува историята, като акцентира върху знаменитостите, които "засаждат дървета, за да компенсират въздействието на своя стил на живот".