Последният доклад на Междуправителствената експертна група по изменение на климата, който беше приет в понеделник след едноседмична сесия за одобрение в Швейцария, е широко отразен в медиите.

В доклада се казва, че затопляне с 1,5C над прединдустриалните температури е по-вероятно да се случи, отколкото не, според Financial Times.

Той продължава: "Емисиите на въглероден диоксид продължиха да се увеличават неумолимо през миналата година, но те трябва да намалеят почти наполовина до 2030 г., за да може светът да има някаква надежда да ограничи глобалното затопляне до 1,5C, се казва в предишните доклади на IPCC."

Новият доклад потвърждава тази констатация и, както отбелязва FT, добавя нова таблица, в която са посочени необходимите намаления на емисиите до 2035, 2040 и 2045 г., както и до 2050 г. (Това има за цел да предостави информация за следващите кръгове от ангажименти за климата пред ООН, които ще обхванат периода до 2035 г.)

Отделно от това BBC News твърди, че прогнозираните емисии на CO2 от съществуващата инфраструктура за изкопаеми горива, като петролни кладенци и газопроводи, ще нарушат оставащия бюджет за въглеродни емисии.

Междувременно Independent твърди, че "е необходимо драстично и дълбоко намаляване на емисиите на парникови газове, за да се задържи средната глобална температура под 1,5C над прединдустриалните нива".

В публикацията на първа страница на The Guardian за доклада се казва: "Повече от 3 млрд. души вече живеят в райони, които са "силно уязвими" към климатичните промени, установи IPCC, а половината от световното население изпитва сериозен недостиг на вода поне през част от годината.

В много области, предупреждава докладът, вече достигаме границата, до която можем да се адаптираме към такива тежки промени, а екстремните метеорологични условия "все повече водят до разселване" на хора в Африка, Азия, Северна, Централна и Южна Америка и южната част на Тихия океан."

Докладът е поразителен с това колко много препратки включва към загубите и щетите, които вече са претърпели общностите по света, пише New York Times.

Climate Home News добавя: "Учените казват, че финансирането трябва да се увеличи "многократно", за да се постигнат целите в областта на климата и да се защитят общностите, които са непропорционално засегнати от глобалното затопляне."

Wall Street Journal казва: "Държавите по света трябва заедно да намалят емисиите на парникови газове с 60 % до 2035 г., за да ограничат затоплянето до 1,5 °C спрямо прединдустриалните нива."

The Times добавя: "В доклада на МГИК се казва, че ролята на човечеството е "недвусмислена" за глобалното затопляне от 1,1 С от индустриалната революция насам."

Междувременно в. "Гардиън" цитира председателя на IPCC Хоесунг Лий: "Справянето с изменението на климата е трудно, сложно и трайно предизвикателство за поколенията. Ние, научната общност, излагаме фактите от обезсърчаващата реалност, но посочваме и перспективите за надежда чрез съгласувана, истинска и глобална трансформационна промяна."