Активистката за климата Грета Тунберг и други автори излязоха със становище във в. "Гардиън", в което твърдят, че гласуването тази седмица на преработената директива на ЕС за възобновяемата енергия може да реши бъдещето на много от горите по света.

В статията се казва: "Все по-големи количества дървесни пелети и други дървесни горива се внасят от страни извън ЕС, за да задоволят нарастващия апетит на Европа да изгаря гори за енергия.

Това е апетит, който съществуващата директива на ЕС за енергията от възобновяеми източници стимулира. Тя прави това, като класифицира горската биомаса на хартия като източник на нулеви въглеродни емисии, докато в действителност изгарянето на горска биомаса ще доведе до по-високи емисии от изкопаемите горива през следващите решителни десетилетия."

По-нататък в доклада се разглеждат проблемите, свързани с директивата на ЕС за възобновяемата енергия, и се стига до заключението:

"Можем обаче да променим ситуацията. Членовете на Европейския парламент имат ценна възможност и задължение. Те трябва да внесат поправка за премахване на горската биомаса от директивата за възобновяемата енергия."

На друго място Мустафа Наваз Хокар - сенатор в Пакистан - е написал статия в "Гардиън", озаглавена: "Богатите страни причиниха катастрофалните наводнения в Пакистан. Техният отговор? Инертност и апатия" .

Той нарича наводненията в Пакистан "нищо друго освен климатична катастрофа" и добавя, че "чудовищният мусон все още не е приключил".

Той продължава: "Резултатите от инертността и апатията на западните икономики вече са очевидни. Пакистан допринася с по-малко от 1 % за световните емисии и въпреки това е една от най-застрашените страни поради изменението на климата и глобалното затопляне. Можем само да се надяваме, че COP27, която ще се проведе тази година в Египет, няма да изостане от очакванията. Но ние вече сме били тук: на COP26 реакцията на големите замърсители не успя да отговори на мащаба на климатичната криза. Ако това се повтори, посланието за страни като Пакистан ще бъде ясно: най-големите замърсители, въпреки все по-нарастващите доказателства за смъртоносни климатични явления като горещини, суши и наводнения, все още не са готови да направят компромис по отношение на компромиса между икономическия растеж и спасяването на планетата."

И накрая, Граса Машел - председател на управителния съвет на Африканския форум за детска политика, публикува статия в Гардиън, озаглавена "Дайте глас на африканската младеж при формирането на дневния ред за климата. Залогът е тяхното бъдеще" с подзаглавие: "До 2050 г. 1 милиард деца в Африка ще понесат основната тежест на климатичната криза, но те нямат думата при вземането на решенията, които се вземат предимно от възрастни хора."