Фактът, че метеорологичните условия през различните годишни сезони имат различно въздействие върху здравето и настроението на хората, отдавна са известни. Проучването, проведено от Кристел Майер  от Университета в Лиеж и нейните колеги, се фокусира върху различен аспект на работата на мозъка - когнитивните му функции.

За експеримента учените са избрали 28 доброволци, които в продължение на пет дни: през пролетта, лятото, есента и зимата са били в лаборатория, изолирани от външния свят. След сезонен пробен период те са помолени да преминат два теста, за да проверят концентрацията си и да се съсредоточат и фокусират върху конкретна, изискваща внимание, дейност.

В допълнение, мозъчната активност се е определяла чрез магнитен резонанс. Сезоните не са имали ефект върху резултатите от теста, но е отбелязана разликата в ресурсите, изразходвани за тяхното преминаване.

Най-активната работа на мозъка по време на разрешаването на задачите за внимание е записана през юни, по време на лятното слънцестоене. Най-ниското  натоварване на мозъка е било през зимата, също и по време на слънцестоенето през декемви. Операциите, извършвани с помощта на краткосрочната памет, максимално са използвали  когнитивните ресурси на хората през есента, а най-малко е било натоварването през пролетта, около деня на пролетното равноденствие.

Според авторите на проучването, обобщават, че тази зависимост в никакъв случай не е свързана с хормонални биоритми (по-специално с производството на мелатонин) и сезонна сънливост.