Няма зелен "преход", твърди Дейвид Блекмън, писател, подкаст-водещ и самоопределящ се като "търсач на абсурди", в статия за Daily Telegraph.

Там авторът подчертава, че през 2022 г. "човечеството е изгорило повече въглища, нефт и газ от всякога".

Той посочва увеличаването на германския внос на природен газ от САЩ и предполага, че Китай е дал приоритет на енергийната сигурност пред изменението на климата.

Китай е "щастлив да позволи на развитите западни държави да жертват икономическата и мрежовата стабилност в преследване на целите за "нулево нетно потребление до 2050 г.", докато продължава да пуска в експлоатация стотици нови електроцентрали на въглища и се превръща в най-големия вносител на суров петрол в света", пише Блекмън.

(Възобновяемите енергийни източници и ядрената енергетика в Китай са достигнали 50,9% от енергийните мощности на страната, което означава, че тя е постигнала целта си за енергиен преход до 2025 г. две години по-рано, съобщи сайтът Carbon Brief през юни).

"Всичко това се свежда до следното: преобладаващият разказ, прокарван от политиците, активистите и голяма част от западните новинарски медии, за енергиен преход, който драстично ще намали използването на изкопаеми горива и ще постигне нулеви нетни емисии до 2050 г., е фантазия.

Посоката и темпото на прехода в крайна сметка ще бъдат продиктувани от реални обстоятелства и събития, а не от схеми, насърчавани в Брюксел, Вашингтон и Лондон", заключава Блекмън.