Последната "прясна" визуализация показва удивителния спад на морския лед в Арктика до 2018 г.

Видеото показва минималния обем лед, достиган всеки септември от 1979 г. насам, разположен  върху карта на Ню Йорк с 10 км мрежа, за да се получи  представа за мащаба на явлението.

Вижда се, че тенденцията на спад на ледовете в Арктика показва, че скоро ще бъде тя ще бъде свободнаот лед за все по-голяма част от годината, със съответните последици за климата.

Скоростта на загуба на лед в Арктика е зашеметяваща. От 1979 г. насам обемът на летния лед в Арктика е намалял с повече от 80% и се е ускорил дори по-бързо, отколкото учените са смятали, че би могло да се случи.