В прогнозите за времето, наред с други параметри, можете да видите колоната "усеща се като", в полетата за параметъра "температура". Мнозина са се питали как се изчислява параметърът "субективно усещане" на температурата? 

Ефективната температура е температурата, която, с оглед на вятъра и влажността, се усеща от облечен човек.

Температурата, реално и обективно измерена в метеоклетка, се усеща различно, в зависимост от редица фактори: вятър, влажност и директно слънчево греене.

В различни температурни диапазони, различни фактори влияят на усещането на температурата.

В студено време (+10 градуса и по-ниски) действа охлаждащият ефект на вятъра.

При по-топло време (+14 и повече), загряващият ефект на вятъра и, в по-малка степен, охлаждащия ефект на вятъра, допринасят основно за усещанията.

В преходния диапазон (от +10 до +14) все още няма задух и влиянието на вятъра вече не е толкова голямо.

При по-високи температури от 20-23 градуса, в зависимост от влажността, вятърът вече може да усилва субективното усещане за "жега", повишавайки субективната температура над реално и обективно измерената.

Правилото е, колкото по-висока е влажността при еднаква температура, толкова по-тежко се понася субективно същата от хората.