През последния месец жителите на южните райони на Кузбас призоваха прокуратурата да провери предприятията от региона заради нивото на емисиите на вредни вещества в атмосферата. Няколко пъти през февруари градът получи покривка от черен сняг.

Прокуратурата на Кемеровска област проведе вътрешен одит, който разкри нарушения на закона в областта на защитата на въздуха.

Окръжният съд Прокопьевск прекрати работата на Прокопьевската минно-преработвателна фабрика за 60 дни. Емисиите на предприятието надхвърляли стандартите за емисии на замърсители в атмосферата със сажди и прах.

Съдът на град Киселевск също обсъжда иск за спиране на дейността на Черкасовската фабрика, друг основен замърсител.

По отношение на предприятията са заведени наказателни дела заради замърсяването на въздуха.