Броят на природните бедствия, свързани с климатичните промени, рязко се е увеличил от 2000-та година насам, в сравнение с предишните две десетилетия, отчете специализирана агенция на ООН, цитирана от световните агенции.

Според доклад на Службата за намаляване на риска от бедствия са били регистрирани 6 700 природни бедствия от рода на наводнения, бури, засушавания и горски пожари в периода 2000-2019 г.

Докато в периода 1980-2019 година техният брой е бил около два пъти по-малък - 3 700. Материалните щети от природните бедствия се оценяват на 3 трилиона долара през последните двайсет години.

А тази сума реално може да е многократно по-висока, тъй като страните от Азия и Африка не правят оценка на понесените материални щети.

Наводненията са засегнали 1,65 милиарда души от началото на този век и са нанесли най-много щети от всички останали природни бедствия.

По думите на ръководителя на Службата за намаляване риска от природни бедствия Мами Мицутори през последните двайсет години се наблюдава нарастване на катастрофичната вулканична дейност и на земетресенията.