Концентрацията на парниковите газове достигна рекорден връх през 2017 г.

В годишния си доклад Световната метеорологична организация казва, че тенденцията е стабилна, т.е количеството им ще продължава да расте.

Нивото на въглероден диоксид достигнало 405 части на милион (ppm) миналата година (сравнима такава не е имало на Земята от поне 3 до 5 милиона години, а в сравнение с пред-индустриалната ера, увеличението е 46%).

Увеличаването на концентрацията от 2016 г. до 2017 г. е било малко (например по-малко от увеличението от 2015 до 2016 г.), но е равно на средното годишно увеличение през последното десетилетие.

Според наблюдателя на СМО Петтери Таалас, "последният път, когато се е наблюдавала сравнима концентрация на СО2 е бил преди 3-5 милиона години, когато средната температура на планетата е била по-висока с 2-3 градуса по Целзий и морското нивото е 10-20 метра по-високо от това днес".

 

Докладът също така се отнася до наблюдаваните емисии на забранения газ CFC-1, който оказва разрушително влияние върху озоновия слой на Земята. В момента този газ рядко се изпуска в атмосферата, но в последно време в Китай са открити големи емисии, което предизвиква опасенията на  климатолозите.

Сред другите газове, влияещи върху климата, учените отбелязват метана и азотния оксид. Концентрацията на метан сега е 1,859 части на милиард, което е с 257% по-високо от нивото на индустриалната епоха. Концентрацията на азотен оксид е с 122% по-висока от равнището преди индустриализацията.

Метанът е близо 30 пъти по-силен парников газ от СО2 и някои учени добавят ефекта му към този на главния парников газ. При това положение, еквивалентната концентрация на СО2 е над 450 части на милион или плътно доближава стойности, съществували за последно преди 15 милиона години, по времето на миоцена, когато Антарктида не е била заледена изцяло, а Гренландия също е била свободна от лед.