Ново проучване на американски учени, ръководени от д-р Ерик Регер на Федералната служба на САЩ рибата и животинските ресурси, показва, че след 40 години полярните мечки в света ще бъдат с една трета по-малко. Вероятността ситуацията да се развие в такъв неприятен сценарий, учените изчисляват на над две трети - на 71%.

Според авторите на проучването, огромното намаляване на популацията на полярните мечки ще бъде резултат от непрекъснатото затопляне на климата на планетата. При сегашните условия морският лед на полюсите активно се топи, което лишава мечките от обичайните платформи, от които се нуждаят за лов и оцеляване.

>>>Виж галерия от снимки на бели мечки и мечета>>> 

Учените смятат, че ако не се вземат никакви мерки за предотвратяване на по-нататъшно глобалното затопляне след 35 до 41 години от днес, от живеещите в дивата природа в момента 26000 бели мечки ще останат само 17 300, според британския вестник Independent.

Учените са разделили полярните мечки в 19 подгрупи. Според данни от новото проучване, при две от тях вече се наблюдава забележимо намаляване на популацията, главно поради намаляването на площта на морския лед. В няколко други подгрупи учените забелязват признаци на "хранителен стрес" по същата причина.

Изследователите също така свързват продължителността на живота на полярните животни с морския лед при полюсите, базирайки своите открития върху сателитните данни и резултатите от компютърната симулация.

Дори и днес полярните мечки са включени в Червения списък на редки и застрашени видове от Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN).