Често недостатъчно информирани "скептици" относно антропогенността на самото глобално затопляне, както и дори наличието му (има и такива...), твърдят, че видите ли, ледът в Арктика намалявал, но в Антарктика се увеличавал.

>>>Вижте галерията от карти>>>

Тези твърдения нямат нужда от отхвърляне, те просто не са верни и всеки с минимални умения в интернет може да го провери.

Няколко факта относно площите, покрити с морски лед в момента в акваториите около двата полюса (морският лед не включва този в Антарктида, а само във водите около Ледения континент!).

1. Общото количество морски  лед е значително под средните стойности за периода от 1981 до 2010 година.

2. Ледът в Антарктика е на второ място по минимална площ от 1979 година (дясната карта)

3. Ледът в Арктика също е много под многогодишните средни стойности, а чак до Свалбард и дори части от Карско море все още са свободни от лед