За разлика от юли, който в световен мащаб беше най-горещият месец въобще в историята на инструменталните измервания (не само за самия юли), то август е на второ място в реда си. Междувременно, за разлика от юли, който за страната ни беше само с около градус над норма, тъй като регионът ни попадаше в една от по-малко горещите зони, августовската жега ни държа по "пълна програма". В страната ни температурите бяха с около 3 градуса над обичайните за месеца.

Според излязлата преди минути равносметка на авторитетния Бъркли Ърт за август 2019 г., температурната аномалия за август глобално е 0.86 ± 0.06 ° C над средната стойност за 1951-1980 г.

<<<<Виж галерията от карти тук>>>>

Или еквивалентно, с 1.25 ° C над средния за 1850-1900 г.

Т.е. месецът е втори най-топъл август, откакто световните инструментални записи започват през 1850 г., след лидера - август 2016 година.

След като изминаха  8 месеца от текущата година, климатолозите продължават да прогнозират 90% вероятност 2019 г. да завърши като втора най-топла година, която беше инструментално наблюдавана, отново след 2016 година.

Имайте предвид, че 2019 г. същевременно постави нов рекорд на средната бореална (за северното полукълбо) лятна температура - средната за юни, юли и август. Това са традиционните месеци, използвани от климатолозите за измерване на лятото на Северното полукълбо.

Както стана обичайно, през август почти навсякъде бяха наблюдавани над нормалните температури.

Рекордна жега е имало в Мексико, но особено в Европа и Северна Африка, както и Северния Пасифик, но и Индийският океан също отбеляза много наднормени температури. 

Топлината в океаните е особено забележима, предвид настоящата липса на условия на Ел Ниньо, и остава в съответствие с тенденцията за дългосрочно затопляне в океана (виж галерията).

Досега 6 от 8-те месеца тази година са по-хладни от съответния месец през 2016 година, когато планетата се подгряваше допълнително от рекорден Ел Ниньо, затова и няма шанс настоящата година да е първа, но с голяма вероятност ще бъде на 2 или 3 място.