Това твърдение е по-лесно за оборване: то просто не е вярно.

 

Мит:

Вулканите отделят повече въглероден диоксид от хората.

 

"През последните 250 години хората добавиха към атмосферата само една малка  част от СО2. Едно вулканично изригване може да направи това в един ден. "(Ian Plimer)

Опровержение:

Вулканите отделят CO2 както на сушата, така и под водата. Подводните вулкани изхвърлят между 66 и 97 милиона тона CO2 годишно. Това, обаче, е балансирано от въглеродната "мивка", осигурена от новоформираната океанска дънна лава.

Следователно подводните вулкани оказват малко влияние върху нивата на атмосферния CO2. По-големият принос идва от "атмосферните" вулкани.

Тези вулкани емитират количества, изчислявани на 242 милиона тона CO2 годишно (изследване на Mörner and Etiope (2002)).

Напротив, хората в момента изпускат около 29 милиарда тона CO2 годишно. Това са два порядъка или сто пъти повече!

Човешките емисии на CO2 са над 100 пъти по-големи от вулканичните емисии на CO2. Това е очевидно, когато се сравняват нивата на атмосферния CO2 с вулканичната активност от 1960 г.

Дори силни вулканични изригвания като Pinatubo, El Chicon и Agung имат малко забележимо въздействие върху нивата на CO2.

Всъщност скоростта на промяната на нивата на СО2 всъщност спада съвсем  леко след вулканично изригване, вероятно поради охлаждащия ефект на аерозолите.

Виж видео (на английски):