Европейската служба за изменение на климата  "Коперник" съобщава, че с наближаването на северното лято, сезонът на горските пожари в Арктика може да започне преждевременно.

Климатът на Северното полукълбо той се е затоплил значително в последните години. В някои райони сателитините снимки показват поява на огнища през последните две седмици.

По-високата от средната температура през последните месеци може да увеличи броя на интензивните горски пожари в региона.

Пожарната активност отвъд Арктическия кръг обикновено започва в началото на май и се засилва в началото на юни. Мониторингът на пожарите в региона показва, че досега тазгодишната пожарна активност изглежда приблизително същата като средната за периода 2003-2019 г.

През април 2020 г. температурата в някои части на Сибир беше 12 градуса по-висока от средната месечна стойност за 1981-2010 г. и остана много висока през целия месец май.

Миналата зима в Русия пък беше много топла: средните температури в Централен и Северен Сибир бяха  необичайно високи в сравнение с останалия свят, а февруари и януари бяха много по-топли от средните.

Топлият въздух от Сибир може да се разпространи в целия Арктика. Въпреки, че това не причинява директно горски пожари, в комбинация с ниското ниво на влажност на почвата, това може да допринесе за създаването на благоприятни условия за разпространение на пожарите след тяхното възникване.

Мониторингът показва, че въпреки високите температури, почвата в най-топлите части на Арктическия кръг като цяло беше достатъчно влажна. Изключение прави Североизточен Сибир, където влажността на почвата беше под средното ниво.

Данните за активността на горските пожари от 2003 г. до наши дни показват, че пожарите отвъд Арктическия кръг са най-честите и интензивни през юли и август.