В годишното си изявление за климата австралийската метеослужба, Бюро по Метеорология (BoM) посочва, че контрастните метеорологични условия през 19-ата най-топла година в страната са включвали продължителни горещини и широкоразпространени наводнения, съобщава Гардиън.

Средната температура в Австралия през миналата година е била с 0,56C по-висока от дългосрочната средна стойност, въпреки че 2021 г. е била най-хладната година в страната от десетилетие насам.

Това беше година на контрастни метеорологични и климатични условия, заявява Бюрото по метеорология в годишното си изявление за климата, с продължителни горещини в Северна Австралия и широко разпространени наводнения в източните щати, отчасти дължащи се на събитието Ла Ниня.

В западната част на страната силният тропически циклон "Сероя" беше най-южният тропически циклон, достигнал сушата от 1950 г. насам.

Наводнения в Южна Австралия

"Логистичен кошмар": наводненията извадиха от строя единствената железопътна връзка и предизвикаха недостиг на храни в Западна Австралия

Средно за целия континент миналата година е била 19-ата най-топла година в историята на Австралия.

Средните годишни максимални и минимални температури са били по-високи от средните за по-голямата част от Северна Австралия, Тасмания и части от западното крайбрежие, но температурите са били по-ниски от средните за части от вътрешността на Нов Южен Уелс и Централна Австралия.

"Въпреки че 2021 г. беше най-хладната година в Австралия от 2012 г. насам, температурите все още бяха много по-високи от средните за историята", заяви климатологът Джонатън Полок. "Всъщност от всички регистрирани години преди 2000 г. само пет са били по-топли от 2021 г."

Миналата година Междуправителствената експертна група по изменение на климата съобщи, че австралийските сухоземни райони са средно с 1,4C по-горещи от началото на миналия век, а затоплянето недвусмислено се дължи на човешкото влияние.

През 2021 г. страната имаше най-влажния ноември в историята си, а през цялата година отбеляза най-високите нива на валежи от 2016 г. насам. Средните валежи в национален мащаб са били с 9% над средните стойности за периода 1961-1990 г., като са достигнали 509,7 мм. За голяма част от Австралия количеството на валежите е било над средното в сравнение с всички години от 1900 г. насам.

По-влажното време беше повлияно от няколко климатични фактора, включително Ла Ниня, която се запази през лятото на 2020-21 г. и се появи отново през ноември.

Отрицателният дипол на Индийския океан през зимата и пролетта подхрани зимно-пролетните валежи над средното количество в някои части на Южна Австралия в сравнение с разпределението на валежите през всички години от 1900 г. насам.

"Две поредни години на валежи над средната стойност означаваха, че до края на 2021 г. и за първи път от пет години насам големи части от страната не бяха в метеорологична суша", казва Полок.

Той заяви, че големите водни резервоари в Източна Австралия са отчели значително увеличение. В западната част на Нов Южен Уелс езерата Менинди са се напълнили за първи път от 2012 г. насам.

Имаше обаче и някои изключения. Най-значителното е в югоизточната част на Куинсланд, където водните запаси са останали ниски.