Режисьорът Ричард Къртис и председателят на COP26 Алок Шарма предупреждават в статия за Times Red Box, че горите в света "изчезват с тревожни темпове".

Те пишат: "От Конго до Амазонка и северните бореални гори, горите са застрашени с ужасяваща скорост, което излага на риск природата, вреди на поминъка и води до несигурност на прехраната и водата за милиарди хора."

По време на преговорите за климата COP26 в Глазгоу миналата година "президенти и министър-председатели от всички големи горски региони застанаха заедно, за да се ангажират с действия", казват те: "Не можем да си позволим това да ни се изплъзне - ето защо тези правителства работят в партньорство, за да се уверят, че ще преразглеждаме тази амбиция всяка година."

Подчертавайки значението на финансирането, Къртис и Шарма казват: "Ето защо тази седмица в Ню Йорк ние работим заедно като правителства, предприятия и гражданско общество, за да развием движение на банки, инвеститори и пенсионни фондове за решаване на този спешен въпрос и да гарантираме, че нашата финансова система помага да се обърне тенденцията на глобална загуба на гори.

Като се справят с обезлесяването в своите инвестиции, финансовите институции могат да изиграят решаваща роля за прекратяване на практиките, които вредят на природата, и да пренасочат ресурсите си към действия, които защитават горите и подпомагат поминъка."

Те заключават: "И така, време е за спешно глобално движение, което да направи нашите пари важни и да мобилизира инвестиции в горите, съчетани с нарастващите икономически възможности, които предоставят инвестициите, насочени към природата."

Във връзка с това BusinessGreen съобщава, че Шарма "днес призова световните лидери, присъстващи на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази седмица, да се присъединят към стартирането на Партньорството на лидерите в областта на горите и климата (FCLP) на предстоящата среща на върха на ООН за климата, която ще се проведе в Египет тази есен".