Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) ще бъде днес домакин на Първата национална научна конференция по околна среда, която ще се проведе в рамките на две паралелни научни сесии, съобщава БТА.

Сесиите ще се състоят в зала "Акад. Спас Вацов" и в зала "Акад. Любомир Кръстанов" на НИМХ. Събитието започва днес, 19 март, като ще продължи и през утрешния ден, съобщават от института.

Мисията на конференцията е свързана със засилване на сътрудничеството между учени от различни научни институции на национално ниво и насърчаване на младите учени към активно участие в интердисциплинарни изследвания.

Конференцията ще предостави възможност за обмен на идеи и опит; осъществяване на сътрудничество между изследователи от различни области на приложната и експериментална метеорология, климатологията, хидрологията и екологията, във връзка с оценката на риска и прогнозирането на природните бедствия, сред които - наводнения, засушавания, гръмотевични бури, студени и топли вълни, силен вятър и замърсяване на въздуха.

В два поредни дни, учени и експерти от Националния институт по метеорология и хидрология, от Института по овощарство, Пловдив, от Института по биоразнообразие, Националния институт по геофизика, геодезия и география, от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика; Института по катализа, от Националния център по обществено здраве и анализи, Изпълнителната агенция "Борба с градушките", Софийския университет "Св. Климент Охридски"; Техническия университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас, както и от Македонската метеорологична служба, ще работят за засилване на сътрудничеството между различните научни институции и за насърчаване на активността на младите експерти и учени.

Научните сесии ще бъдат организирани в шест основни направления. В тях ще бъдат обменени идеи и опит за осъществяване на сътрудничество между изследователи от различни области на приложната и експериментална метеорология, климатологията, хидрологията и екологията, във връзка с оценката на риска и прогнозирането на природните бедствия в светлината на променящия се климат.

Конференцията има за цел да отбележи и настъпващите професионални празници, а именно - Световният ден на водата - на 22 март, и Световният ден на метеорологията - на 23 март.

Екипът от организатори на конференцията, заедно с учените хидролози и метеоролози, ръководени от мотото на тези празници - "Използване на водата за мир" и "В предната линия на действията за климата", като част от световната общност чрез Конвенцията на водите и Световната метеорологична организация (СМО), са призовани да дадат своя принос в общите усилия по опазване на водните ресурси на планетата Земя.

Хидрометеорологичните служби, като част от СМО, участват в реализирането на трансграничното водно сътрудничество за насърчаване на мира и устойчивото развитие; в осъществяване на действията в областта на климата и за постигане на целите за устойчиво развитие навсякъде по света.

Разширяването на знанията за Земята; наблюдението на състоянието на климата и водните ресурси; предоставянето на научна информация на държавата и обществото в помощ на действията по намаляване на емисиите на парникови газове, и предоставянето на климатични услуги, и ранни предупреждения, в подкрепа на адаптирането към климата, са основни задачи пред експертите и учените, които са на фронта в битката за нашата планета Земя.

Във връзка с професионалните празници на хидролозите и метеоролозите, в НИМХ традиционно ще бъде организиран Ден на отворените врати, който тази година ще се проведе на 22 март, добавят от института.