Във материал от две части за Bloomberg авторът Майкъл Либрейх представя пет "супергерои на прехода - петте мегатенденции, които ще помогнат на света да достигне нулево нетно потребление".

Либрейх казва, че докато петимата "конници на прехода", посочени в първата му статия, "са възлови проблеми тук и сега, петте супергерои са мощни дългосрочни тенденции, което им дава предимство".

Това са експоненциалният ръст на вятъра, слънцето и батериите; системни решения за управление на мрежи с голям дял на възобновяеми енергийни източници; нововъзникващи решения за сектори, които преди това са били описвани като "трудно преодолими", съчетани с конкуренцията между великите сили в "надпреварата за притежание на индустриите с нулево нетно потребление на бъдещето"; "изчезващо търсене" на критични минерали благодарение на ефективността, заместването и рециклирането; и това, което той нарича "заблуда на първичната енергия", която надценява енергията, която ще бъде необходима за предоставяне на енергийни услуги чрез по-ефективни и нисковъглеродни средства.

Той заключава: "Всъщност има шести супергерой, или по-скоро суперсила, която се крие във всеки от нас. Вярвам, че обществото е достигнало критична точка, отвъд която е немислимо да не се справим с изменението на климата, замърсяването и деградацията на околната среда...

Остава само един въпрос - особено в светлината на дълбоко обезпокоителните температурни аномалии от миналата година - ще успеем ли да стигнем дотам навреме?"

На друго място редакторът по икономика на Sky News Ед Конуей пише за "парадокса на Джевонс" за New York Times под заглавие: "Парадоксът, който спира революцията в областта на чистата енергия".

Конуей пише: "В историята има малко примери за хора, които доброволно са консумирали по-малко енергия, било то по морални или екологични причини. Така стигаме до най-големия проблем от всички.

Почти всеки път за борба с изменението на климата и намаляване на глобалните въглеродни емисии предполага не само преминаване към по-чисти горива, но и - и това е най-важното - че глобалното търсене на енергия действително ще намалее.

Това е не само невероятно амбициозно, но и безпрецедентно."

В по-ранна статия Либрейх описва този начин на мислене като "заблуда на първичната енергия", като обяснява, че преходът не се състои в това да се замени цялото търсене на първична енергия с нещо по-чисто, а само да се предоставят енергийни услуги, значително по-малко количество, по чист начин.