Организацията на обединените нации (ООН) проучва възможността за изграждане на плаващи градове, докато светът продължава да търси начини за ограничаване на последиците от покачването на морското равнище.

90% от най-големите градове в света са обект на наводнения поради топенето на ледниците и покачването на морското равнище. По време на кръгла маса в Ню Йорк на 3 април, организирана от Програмата на ООН за населените места, на която имаше представители и на Масачузетския технологичен институт - MIT и неправителствената организация OCEANIX, беше обсъден един важен въпрос, свързан с инвестициите в създаването на плаващи градове.

Перспективата е модулните платформи, прикрепени към морското дъно, да бъдат свързани в пръстен, за да се настанят градове на повърхността на океана.

ООН-Хабитат, която работи за устойчиво градско развитие, ще обедини усилията си с Oceanix, Масачузетския технологичен институт, за да популяризира тази концепция: "Тъй като изменението на климата набира скорост, все повече хора се тълпят в градските гета. Плаващите градове са едно от възможните решения", заяви изпълнителният директор на UN-Habitat Маймунах Мохд Шариф (Maimunah Mohd Sharif).

Компанията планира да построи прототип на плаващ град в продължение на няколко месеца. Той ще бъде отворен за обществеността и ще се намира  в пролива Ийст Ривъ,р близо до централата на ООН.

Възможността да издържа на екстремни климатични условия е ключова характеристика на дизайна на острова. В допълнение към поддържането на нисък център на тежестта, ултратраен, самовъзстановяващ се материал, наречен Biorock, ще покрие платформите, давайки му възможност да оцелее след ураган от пета категория. Oceanix City ще бъде закотвен на миля от брега.