Иглолистните гори в Швеция са в опасност.

Типографът-бръмбар (Корояд-типограф) е  с размери само 4 милиметра, но нанася вреди за 625 милиона долара годишно, като изяжда кората на дърветата.

>>>Виж галерия от снимки на насекомите и нанесените поражения>>>>

Площите със загиналите дървета, следствие от повреди, нанесени от това насекомо, е сравнима с площите, унищожени от горски пожари, причинени от глобалното затопляне.

Възпроизвеждането на бръмбарите е нараснало, заради изменението на климата към по-сух и по-топъл. Влажното и хладно лято (което обикновено се наблюдаваше в Швеция) е служело като естествена защита на дърветата от паразита, тъй като тогава иглолистните дървета произвеждат смола.

Глобалното затопляне, наблюдавано в цялата планета през последните години, доведе до увеличаване на броя на бръмбарите и намаляването на емисиите на смоли от дърветата. При най-лошата прогноза, бръмбарът за 2019 г. е в състояние да унищожи 12,5 милиона кубични метра гори. 

Числото е около 15% от гората, която се изсича всяка година за стопански цели. Трябва да се отбележи, че вредителите избират най-ценните дървета, чиято възраст варира от 40 до 100 години.

Шведската агенция по горите разработва план за намаляване на загубите, който предлага да се даде приоритет на изсичане предимно на горите, засегнати от бръмбара.

За тези от вас, които често пътуват в планините у нас, пейзажи, подобни на тези в галерията не са непознати. В много от българските иглолистни гори също има подобни поражения от този неприятел.