За да предотврати изчезването на най-големия европейски ледник в Алпите, едно швейцарско семейство е взело нещата присърце. То се опитва да спаси ледника, като го покрива с платнища, за да го предпази от разтопяване.

Спорно е доколко тази тактика би била успешна в дългосрочен период, но семейство Филип, което има семеен хотел в района над 150 години е превърнало защитата на ледника в мисия.

Ронският ледник е важен и поради друга причина. От него води началото си важна френска река - едноименната Рона, на чието име е кръстен цял френски департамент. 

Пълното разтопяване на ледника, вследствие на глобалното затопляне, може да доведе до катастрофални последици за реката.

Виж видео: