Вътрешността на платото Чингхай-Тибет в югозападната част на Китай е била влажна низина, заливана от топли въздушни маси от Индийския океан преди 26 милиона години, според наскоро публикувано проучване в списанието Chinese Science Bulletin.

>>>>Виж снимки от сегашен Тибет>>>>

Съвместните изследвания на Института за палеонтология и палеонтология на гръбначните животни и тропическата ботаническа градина Шишуангбан на Китайската академия на науките, са открили огромно разнообразие от вкаменелости на животни и растения в Тибетския автономен регион на Китай. Тези фосилни остатъци ясно разграничават преходите на екосистемата на Чингхайско-тибетското плато в ранния миоцен, преди около 23 милиона години.

След изследване на многобройни добре запазени рибни вкаменелости, изследователите са установили, че рибите в късния олигоцен, преди около 34 до 23 милиона години, са живели в топли райони с ниска надморска височина и са били напълно различни от рибите в езерата на днешното плато.

Повече от 50 вида растителни вкаменелости показали, че растенията са живели в тропически и субтропични райони на ниска надморска височина на платото Чингхай-Тибет в късния олигоцен.

Геоложките данни показват още, че централната част на платото се е издигнала на височина от близо 3000 метра в ранния миоцен. Така нейната наземна екосистема се е превърнала от тропическа и субтропична среда в такава, характерна за по-хладен умерен климат.

Студоадаптирани бозайници впоследствие се появяват в плиоцена преди 5 до 3 милиона години, според проучването.

Настоящата екосистема на платото Чингхай-Тибет се състои от животни и растения, които са адаптирани към алпийската замръзнала среда или криосферата.

Смятаните от мнозина за свещена и мистична планинска система, тази на Хималаите, не е съществува;а до преди 20 милиона години, докато индийският субконтинент, откъснал се преди няколко десетки милиона години от южната част на праконтинента Гондвана, включваща днешните Антарктида и Австралия, не е е сблъскал с огромна по геологическите стандарти скорост със Сибирската и Южнокитайска континентални плочи.

Хималаите и Тибет са резултат от този сблъсък, протичал най-усърдно преди около 15 милиона години. Това събитие е имало катастрофален ефект върху климата на планетата, затваряйки топлият тропичен океан Тетис, остатъци от които са само Средиземно, Черно и Каспийско море.

Хималаите са спрели завинаги топлите мусонни ветрове към Сибир и са засилили глобалния. продължаващ десетки милиони години тренд на климата на планетата ни към застудяване, довел до началото на заледяванията преди 1.5-2 милиона години.