Броят на хората, живеещи на по-малко от два метра над морското равнище, ще се увеличи от 267 милиона на 410 милиона до края на века, твърди статия в "Гардиън".

Това е според ново проучване, което използва сателитни данни на Lidar за измерване на котата на земната повърхност, според вестника.

Изследователите установяват, че 72% от рисковото население ще бъдат разположени в тропиците до края на века, а 59% само в тропическа Азия.

>>>>>>Виж галерия от снимки>>>>>>

Материалът добавя, че 62% от най-застрашените земи ще бъдат концентрирани в тропиците. The Sydney Morning Herald съобщава, че Индонезия е "страната с най-много земя в риск от повишаване на морското равнище" и продължава:

"Нови сателитни данни установиха, че Индонезия има 118 200 квадратни километра земя на два метра или по-малко над средното морско равнище. Това е площ, 14 пъти по-голяма, отколкото се смяташе досега ... Тази земя, която възлиза на около 6,3% от архипелага, е вече е дом на 17,2 милиона души ".

Междувременно "Таймс" отбелязва, че в момента в Обединеното кралство 426 000 души живеят на по-малко от два метра надморска височина, като добавя, че този брой може да се увеличи до 599 000 до 2100 г.

Също до 2100 г.  в Китай под този показател ще има 96 милиона души, в Индия 51 милиона, във Виетнам 38 милиона и в Индонезия и Бангладеш по 28 милиона ", добавя изследването.