Концентрацията от 415.79 части на милион (на английски  ppm) е най-високата дневна концентрация, измервана някога. Предишният рекорд е "нормален" през май миналата година.

Напомняме, че от средата на есента в северното полукълбо до май месец, концентрацията на въглероден двуокис се увеличава, заради липсата на фотосинтеза в умерените и северни ширини - на сушата, а и в голяма част от океаните.

Съответно, годишните максимуми се отбелязват през месец май, след като зимата и в началото на пролетта отделяните и от човешката дейност, и от биосферата двуокис се трупа в атмосферата. Затова и онзиденшният пик е необясним - той е отбелязан повече от 3 месеца преди нормалното за измерване на най-високи стойности, време.

За сравнение, миналата година на същия ден концентрацията е била малко  над 413 части на милион. В галерията можете да видите измененията на концентрацията за последните 40 години, както и  за последните няколко години - тази графика дава ясна представа за повишението на концентрацията на основния парников газ в атмосферата, заедно със сезонния ход.

Въпреки, че въглеродният двуокис е добре смесващ се в атмосферата газ, все пак има колебания на дневна и седмична база. Но това са само колебания на тренда на нарастване със средно по 2-3 части на милион на година по едно и също време.

За да се избягнат и изгладят подобни скокове, обикновено концентрациите се усредняват на 5-дневна или седмична база.

Въпреки лятното намаляване на концентрацията на този газ, заради фотосинтезата на растенията по време на лятото в северното полукълбо, количеството му, спрямо идентичния период за година назад неизменно расте.

Само преди 3-4 години концентрацията му завинаги премина (дори в периодите на минимум към октомври) нивото от 400 части на милион, а изглежда е въпрос на 2 до 3-4 години да преминем и 420 части на милион. С това концентрацията на този парников газ достига тази от средата на периода Миоцен, когато Гренландия и Западна Антарктида са били без ледена покривка, а в Източна Антарктида тя е била близо до колапс - на няколкостотин до хиляда километра навътре в сушата: крайбрежията на сегашния Леден континент все още са били обитаеми, със сезонно разлистваща се растителност.