Вечната замръзналост играе важна роля в глобалния климат и също така е един от компонентите на земната система, който е най-чувствителен към глобалното затопляне. Картите, направени от ESA, предоставят нова информация за размразяването на вечната замръзналост (пермафроста) в Арктика.

Според последния специален доклад на Междуправителствената група за изменението на климата, температурите на вечната замръзналост се повишават до рекордно високи нива от 80-те години до днес. Вследствие на това, нараства опасението, че през следващите десетилетия могат да бъдат освободени значителни количества парникови газове с размразяването на вечната замръзналост и потенциално засилване на изменението на климата.

Вечната замръзналост е всяка земя, която остава напълно замръзнала най-малко две последователни години - тези трайно замразени почви са най-често срещани в региони с голяма географска ширина като Аляска и Сибир или на голяма надморска височина като Андите и Хималаите.

В близост до повърхността арктическите вечни мразови почви съдържат големи количества органичен въглерод и материали, оставащи от мъртви растения, които не могат да се разлагат или изгниват, докато слоевете на вечната замръзналост по-дълбоко надолу съдържат почви, изградени от минерали. Когато тясе размразява, се отделя метан и въглероден диоксид, добавяйки тези парникови газове в атмосферата.

Сателитните сензори не могат да измерват пряко замръзването, но специализиран проект като част от Инициативата за изменение на климата (CCI) на ESA използва допълнителни сателитни измервания на пейзажни характеристики, като температура на повърхността на земята и покритие на земята, за да се оцени степента на вечната замръзналост.

Тези данни, комбинирани с наблюдения на мястп, позволяват на екипа да получи общ изглед и подобряване на разбирането на динамиката на вечната замръзналост, оттам и способност да моделира бъдещото и влияние върху климата.

Анет Барч, научен ръководител на CCI проекта Permafrost, коментира: "Картите показват, че има ясна променливост в степента на вечната замръзналост. Това може да се види в Северна Америка, както и в Северна Евразия. "

Въпреки това, тя посочва, "Въпреки че картите предоставят полезна представа по отношение на междугодишната променливост за период от 14 години, правенето на заключения относно климатичните тенденции не е възможно."

Ученият съветва изследователите: "Да изчакаме и използваме картите, обхващащи пълните 30-годишни времеви серии, които се очаква да бъдат готови за пускане от проекта около средата на 2020 г."

Използването на данни за наблюдение на Земята може да осигури пространствено последователно покритие на данни за вечната замръзналост, дори в най-отдалечените и недостъпни райони като Арктика. Картите са предоставени от екипа на CCI Permafrost и обхващат периода 2003-17 при пространствена разделителна способност от 1 км. Данните за CCI Permafrost са достъпни онлайн.

Вижте видеото.