"Големите пари", необходими за справяне с изменението на климата, ще бъдат за "сгради, котли и готварски печки, които са създадени за работа с изкопаеми горива и които трябва да бъдат заменени", пише Сам Ари, анализатор в инвестиционна банка UBS, в коментар за Financial Times.

Коментарът е цитиран в карбон брийф.

Той пише: "Общо смятаме, че до 300 трлн. долара допълнителни инвестиции биха могли да бъдат необходими за преоборудване на световната икономика с активи, които могат да бъдат произведени, разпределени, експлоатирани и в крайна сметка рециклирани, като се използват само чисти енергийни източници.

За да поставим това в контекста на справянето с климатичните предизвикателства, инвестиционните разходи на човечеството днес (за всичко, което правим  в тази насока) са около 20 трилиона долара годишно.

Намирането на още 300 трилиона долара за 30 години може да не е невъзможно. Но тогава нашият инвестиционен бюджет трябва да се увеличи с 50% буквално от утре и увеличението трябва да бъде финансирано по някакъв начин.

Това е причината финансовият въпрос да остане без отговор засега и климатичната криза нерешена.

Ари заключава: "Ако искаме да избегнем този ужасен резултат, който е очертан в неотдавнашния доклад на IPCC в случай, че емисиите не бъдат намалени, тогава трябва спешно да се заемем с въпроса как ще плащаме за да постигнем исканите резултати."