Швейцария предлага да се създаде първата експертна група на ООН, която да проучи рисковете и възможностите на техниките за слънчево геоинженерство, съобщава Climate Home News.

Изданието се е запознало с проекторезолюция, представена от Швейцария за годишната среща на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) през следващата седмица в Найроби, Кения. Г

рупата ще се съсредоточи върху управлението на слънчевата радиация (SRM) - "набор от до голяма степен неизпитани технологии, насочени към намаляване на слънчевата светлина", пише изданието.

То отбелязва, че предложената група ще се състои от експерти, назначени от държавите - членки на ЮНЕП, и представители на международни научни органи. Правителствата ще водят преговори и ще гласуват по предложението, което е официално подкрепено от Сенегал, Грузия, Монако и Гвинея, се казва още в статията.

Говорител на швейцарското правителство заявява пред Climate Home News, че SRM е "нова тема в политическия дневен ред" и Швейцария "се ангажира да гарантира, че държавите са информирани за тези технологии, по-специално за възможните рискове и трансгранични ефекти".

В статията се съобщава за смесена реакция от страна на учените, като един от тях отбелязва "спешната необходимост да се продължи изследването на ползите и рисковете от SRM, за да се вземат решения относно научноизследователските дейности и внедряването", а друг предупреждава, че "рискът от подобна инициатива е, че тя издига SRM като реално решение и допринася за нормализирането на нещо, което все още е много преждевременно и хипотетично от научна гледна точка".