Антарктическият регион изобилства от микроскопичен живот: обикалят акари, бавноходки и кръгли червеи, невидими за невъоръжено. Студеният район е пълен с горещи точки на биологичното разнообразие - всичко това благодарение на пингвините и тюлените.

Наличието на много вода и ниската температура са известни фактори, влияещи върху живота в тази пустинна екосистема, но има и други. Хранителните вещества се транспортират от морето до сушата от големите животни, които ядат риба и след това отделят изпражненията си на брега. Техните отпадъчни продукти подкрепят цикъла, който дава живот на ледения континент.

>>>Виж галерия от снимки на пингвини и местообитанията им>>>

Стеф Бокхорст, еколог от Университета на ВУ в Амстердам, отишъл на Антарктическия полуостров, където събирал проби на три места близо до колониите на тюлените и пингвините, за да разбере доколко азотът там е с повишено количество. След това той измерва изобилието от живи организми, включително малки безгръбначни, както и мъхове и лишеи.

Установено е, че отпадъците в по-голямата си част не са засегнали по един или друг начин мъховте и лишеите, но са повлияли на микроорганизмите. Тези животни са били два до осем пъти по-големи на местата, където се събират пингвини и тюлени. 

Интересно е, че ефектът се простира далеч отвъд концентрацията на колониите. Според Бокхорст азотът може да се разпространи на няколко мили от бреговата линия, където живеят пингвини и тюлени, тъй като се изпарява под формата на амонячен газ, който вятърът отвежда във вътрешността на континента.

Използвайки събраните данни и информация за местоположението на други колонии на пингвини, до които Бохорст не е могъл да се приближи, екипът идентифицирал възможни горещи точки за биоразнообразието в Антарктика. 

Проучването показало важната роля на екосистемите на морските гръбначни животни, като пингвините и тюлените. Бохорст се надява, че изменението на климата няма да унищожи тези горещи точки, а ще доведе до тяхното движение.

Проучването е публикувано в списание Current Biology.

>>>Следете ни и в нашата Фейсбук-страница>>>>