Ник Бъкстон от Транснационалния институт и Дебора Бъртън, съосновател на кампанийната група Tipping Point North-South, твърдят, че военните дейности на страни като САЩ и Обединеното кралство играят "пренебрегвана" роля за изменението на климата.

Те казват: "До голяма степен поради това, че САЩ не плащат своя дял, развитият свят не успя да изпълни обещанието си да предостави 100 млрд. долара за финансиране на борбата с изменението на климата на развиващия се свят.

В продължение на години това пораждаше недоверие и възпрепятстваше преговорите с големи развиващи се икономики като Китай и Индия.

Но на 16 октомври американският министър на финансите Джанет Йелън заяви пред Sky News, че САЩ "със сигурност" могат да си позволят да подкрепят войната на Израел срещу Палестина, както и войната на Украйна срещу Русия.

Това е нагледен пример за това как военните не само допринасят за климатичната криза чрез своите емисии, но и изсмукват средства, които биха могли да се използват за борба с изменението на климата."