Няколко от световните метеорологични централи издават всеки месец актуализирани сезонни прогнози. Според най-последните обновления, голяма част от тях предричат мека или нормална зима. Прогнози за студена зима, що се касае до нашия регион, на практика липсват: вероятността за такава е под 5 на сто.

 Нормална зима вещаят прогнозите на две важни и авторитетни метеоцентрали. Това са френската Метеофранс и немските метеослужби DWD.

>>>>>Вижте галерията и картите>>>>>

Според тях температурите от декември до февруари в нашия регион ще бъдат около обичайните.

Тук трябва да направим важно уточнение. От началото на миналата година всички климатолози ползват вече ноеата климатична норма. Това са параметрите, усреднени за периода от 1991 до 2020 година.

Ако игнорираме междинните норми, старата общоприета и ползвана от СМО беше за 30-годишен период по-рано, а именно - от 1961 до 1990.

Заради промяната на климата, конкретно за зимните месеци, в много населени места в нашата страна новата норма е с около градус, до градус и половина или малко отдолу, по-висока от старата. Казано по друг начин, с толкова се е затоплил средно климата по райони за зимните месеци и зелия зимен сезон у нас.

Това някому може да изглежда малко, но на сезонна база градус-градус и половина са много сериозна, драматична промяна в климата. Ако сегашната аномалия е 1 до 1.5 градуса над актуалната, нова норма, това означава, че зимата или конкретният зимен месец ще бъде с поне 2 градуса, а възможно и до около 3 по-топъл от съответния по време на втората половина на миналия век. 

Това е еднозначно мека до много мека зима в субективно изражение като усещане, особено в низините на страната, Тракия, Дунавската, Черноморието и Югозапада.

В София, която се намира на 550-600 метра надморска височина (южните квартали - и повече), за някого може да е все още хладно, но това е субективно усещане. Климатът на високите полета, макар  и по-хладен от този на низините, също се е променил съществено спрямо този на това място от преди 40 или 50 години. Променил се е драматично и, както изглежда - трайно, поне в средносрочен план.

Но да се върнем към прогнозите на централите.

Най-авторитетните: американската НОАА, европейската ЕС (европейски център за средносрочни метеопрогнози) и британският УКМЕТ предвиждат наднормена зима, като сезонната аномалия е от малко под 1 градус при ЕС до около и над 2 градуса при британския и американския модели. Напомняме: 1 до около 2 градуса над и без това доста повишенат6а нова норма.

Разбира се, както се шегуват някои изкушени от материята, студена зима рано или късно все някога ще има, а смешното е, че такава ще дойде след прогноза за... топла зима (както в момента).

Но ето как изглежда вероятността за много студена и за много мека зима, според модела на УКМЕТ.

Обърнете внимание: без да изпадаме в излишна конкретика и подробности, вероятността за студена зима е под 5 на сто, а за много мека - над 50 на сто.

Прогнозата за много мека зима е поне 10-12 пъти по-вероятна от тази за студена

НОАА, ЕС, DWD, Коперникус

Кой и доколко е бил прав, ще разберем само след около 4 месеца. В средата на февруари вече сезонът ще е "ясен".

ДИРБГ ще публикува още актуални прогнози от различни източници в следващите седмици, а преди да приключим, нека погледнем и прогнозите за валежите.

Тук има доста по-неясен прогностичен сигнал. За януари и февруари голяма част от моделите имат несмели предположения за поднормени валежи за някои региони на Балканите (Дунавската равнина, югоизтокът на полуострова), но тези прогнози може да вземем с едно наум, като доста несигурни, поне към момента. Все пак, месец октомври в оставащата си част вероятно също ще бъде със спорадични, слаби и само в някои райони, превалявания, тъй че вече се заформя поднормен период.