Тъй като планетата се затопля, планинската снежна покривка се топи все  по-рано всяка пролет.

Анализът на измерванията в западната част на Съединените щати обаче показва, че промяната в датата, когато снежната покривка изчезва, не е еднаква: за 1 ° C затопляне снежната покривка изчезва 30 дни по-рано в някои региони, докато в други почти няма промяна.

Изследване, публикувано в сп. "Нейчър" представя идеализиран физически модел, който симулира времето на топене на снежната покривка при променяща се температура.

Моделът показва, че това наблюдавано несъответствие в чувствителността на изчезването на снежната покривка към затоплянето, е резултат от механизъм, свързан със синусоидалната форма на годишния температурен цикъл.

Прилагайки този модел в световен мащаб, низследването сочи, че при равномерно затопляне времето на изчезване на снежната покривка ще се промени най-бързо в крайбрежните региони, Арктика, западната част на САЩ, Централна Европа и Южна Америка, с много по-малки промени - в северните вътрешни континентални части на Северна Америка и Евразия.

В нашата страна  също са налице скокообразни промени и колебания на датите на топене на планинската снежна покривка напролет.

Те зависят не само от текущата атмосферна циркулация през съответната година при прехода между зимата и пролетта, но и от количествата валежи в съответните планини през зимния сезон.