Около 60 процента от кактусите ще трябва да се справят с по-негостоприемен климат, твърдят учени от университета на Аризона и оспорват теорията, че тези растения ще процъфтяват с повишаването на температурите, предаде АФП.

Ако бъдат добавени и други фактори (изчезване на местообитания, влошаване на природната среда и т.н.), до 2070 г. до 90% от кактусите може да бъдат застрашени от изчезване, което е три пъти повече от сегашната оценка, пишат изследователите в статия в сп. "Нейчър плантс".

Около 1500 вида кактуси, разпространени в Северна и Южна Америка, живеят в различни климатични условия - от пустини на морското равнище до високи планини в Андите, от сухи екосистеми до влажни тропически гори.

Най-голямо е разнообразието им в централната част на Мексико и атлантическите гора по крайбрежието на Бразилия.

За да проверят хипотезата, че кактусите биха имали полза от един по-топъл и податлив на засушаване свят, изследователите, ръководени от Михел Пиле от Университета на Аризона, са проучили данни за повече от 400 вида и са използвали модели, за да прогнозират развитието им в средата на века и след това при различни сценарии за емисии на парникови газове.

Резултатите "очертават по-песимистично бъдеще".

Кактусите сега са застрашени главно от разрастването на земеделието, влошаването на околната среда, загубата на биологично разнообразие и събирането на реколтата им за различни цели.

Дори и без климатичните промени, кактусите "представляват една от най-застрашените групи организми на планетата", като повече от 30 процента от тях са класифицирани като застрашени от изчезване, отбелязват авторите.

Глобалното затопляне също скоро ще се превърне в заплаха, ако парниковите емисии не бъдат рязко намалени.

"Нашите резултати показват, че изменението на климата ще се превърне в основен фактор за риска от изчезване на кактусите, като от 60 процента до 90% от видовете с висока стойност ще бъдат засегнати негативно", казват изследователите.

До 2070 г. около 25 процента от видовете кактуси може да се сблъскат с непознат климат в една четвърт от сегашния си ареал.