Университетът в Отава е разработил методология за прогнозиране на въздействието на климатичните условия върху изчезването на някои видове.

Последните данни показват, че глобалното затопляне ще доведе до изчезване на пчелите с шокираща скорост. Според учените, планетата преживява в наше време масово изчезване на видове, сравними по мащаб с периода, когато динозаврите са изчезнали.

Проучванията показват, че оцеляването на пчелата в хабитати, общи за този род насекоми, е намаляло с 30% само за едно поколение. Ако тези темпове продължат, земните мъхнати пчели напълно ще изчезнат само за няколко десетилетия.

>>>Виж галерия от снимки на земни пчели>>>

Това от своя страна ще нанесе мощен удар върху цялата екосистема, тъй като тези насекоми опрашват редица диви и култивирани растения.

Значителното намаляване на популацията на пчелите е пряко свързано с повишаването на средната температура на планетата. 

Земните пчели (Bombus) са род едри мъхести пчели. Те са социални насекоми, живеещи на малки колонии. Женските земни пчели се разделят на по-едри майки и по-дребни безплодни работнички, но разликата между тях е слаба - при липса на майка работничките могат да отлагат яйца. Семейството съществува само един сезон. Цариците могат да живеят до една година.

Структурата на гнездото е сравнително проста и представлява неправилна топка от трева, мъх и пръчици, като често се изгражда в скривалище, което може да бъде, например, изоставена дупка на гризачи. Броят на индивидите в едно гнездо е различен и варира при различните видове, но обикновено не надвишава 500.

Докато търсят храна, земните пчели могат да достигнат скорост при полет до 15 m/s (54 km/h).

Цариците и работничките могат да жилят. За разлика от жилото на медоносните пчели, жилото на земните пчели няма контри, така че те могат да жилят многократно. Обикновено тези видове не са агресивни, но ще жилят и защитават гнездото си, ако се почувстват застрашени