Във Франция е регистрирано разпространението на плоски червеи, които досега са живели в Аржентина.

Съществата от вида Обама нунгара представляват сериозна опасност за европейската природна среда. Сега те вече могат да бъдат открити в по-голямата част от френските департаменти. Според учените, червеите могат да доведат до изчезване на редица други видове.

Екип от биолози, воден от Джесика Тевено, анализира историята на "колонизацията" на Европа от аржентинските червеи. Видът е попаднал на континента през 2013 г.

Нашествието на опасния червей на нашия континент е станало възможно, заради промяната на климата, който по Средиземноморието е станал по-топъл, с по-меки зими и по-влажен.

С помощта на любители натуралисти, експертите получили повече от петстотин фотографии и тъканни проби от червеи, което им е дало възможност обективно да оценят степента на заселване и произтичащите опасности.

Оказало се, че Обама нунгара живее в почти всички равнинни райони на страната, а през последните години достига и до съседните държави. 

Бързият растеж на популацията на плоски червеи, липсата на естествени врагове на вида, както и лакомията на представителите му, според учените, правят тези същества реална заплаха за почвената екосистема на Европа.