Ел Ниньо (ENSO) - съкращение от англоезичната абревиатура на феномена, оказва силно влияние върху глобалния климат и екосистемите, като променя или дефинира определен тип въздушна циркулация на регионално ниво.

Определянето на това как ENSO реагира на парниковото затопляне е решаващ въпрос в климатичните науки.

Въпреки скорошния напредък в разбирането, отговорите на важни характеристики на ENSO, като температура на въздуха и атмосферната циркулация, все още са неизяснени.

Изследване, публикувано в Нейчър Геосайънс  използва набор от прогнози за глобалния климатичен модел, за да покаже, че парниковото затопляне води до силно подчертаване на нестабилността в определен тип циркулации, инициирана  от Ел Ниньо.

Това важи с особена сила бореалната (в северното полукълбо) зимна тропическа температура в горната тропосфера и геопотенциална височина, тропическа влажност, субтропичните струйни потоци и тропическите валежи около Тихия океан

Тези промени се дължат главно на връзката, при която налягането на наситените пари се увеличава почти експоненциално с увеличаване на температурата.

Следователно реакцията на увеличението на съдържанието на парите към температурната променливост е по-голяма при по-топъл климат.

В резултат на това, при глобалното затопляне, дори ако температурата на морската повърхност на ENSO остане непроменена, реакцията на тропическата влажност на тропическата ниска зона към ENSO се усилва. Това, от своя страна води до значителна реорганизация на атмосферната температура, циркулацията и валежите.

Свидетели сме, особено през последните години, на съществени промени в циркулацията и около нашия континент. На Балканите имахме четвърта поредна много мека зима, докато междувременно над Северна Европа и Русия температурите през февруари паднаха съществено, а в Москва бяха измерени най-ниските за последните 20-25 години зимни температури.

Твърде дълго продължава и хладният пролетен период у нас. След една от най-меките зими, настоящият април е на път да стане най-хладният за последните двадесетина години. Същевременно, в Сибир, Европейска Русия, е много по-топло от обичайното, а миналата календарна година в Северен Сибир беше най-топлата въобще от началото на измерванията там.