China Electric Power News съобщава, че развитието на възобновяемата енергия в Китай е започнало "добре" тази година, след като страната е инсталирала 25,4 гигавата (GW) нови мощности за възобновяема енергия през първото тримесечие на 2022 г.,

Това  представлява 80% от новоинсталираните мощности за производство на електроенергия в страната през трите месеца. Вестникът се позовава на Китайската национална енергийна администрация (NEA), държавния енергиен регулатор.

Уанг Дапенг, заместник-директор в NEA, заяви, че между януари и март капацитетът на водната, вятърната, фотоволтаичната (PV) слънчева енергия и енергията от биомаса в Китай се е увеличил съответно с 3,4 GW, 7,9 GW, 13,2 GW и 0,9 GW.

Към края на март общият инсталиран капацитет на възобновяемата енергия в Китай е достигнал 1 088 GW, добави Уанг.

В отделен доклад на China Electric Power News се казва, че NEA е поела ангажимент да превърне въглищния метан - форма на природен газ, добиван от въглищни пластове - във "важен източник на газ".

Товая ще подпомогне увеличаването на възможностите на Китай за самостоятелно осигуряване на доставки на природен газ.

NEA заяви, че мащабите на разработване и използване на въглищния метан в Китай "нарастват бързо", като той се превръща в "регионален източник на газ, който да допълва доставките на природен газ".