Европейската комисия ще призове ЕС да намали емисиите си на парникови газове с 90% до 2040 г. в последния етап от всеобхватните цели на блока в областта на климата, съобщава Politico въз основа на разговори с двама анонимни служители.

В статията се отбелязва, че "целта е в съответствие с препоръките на Научния консултативен съвет на ЕС", който призова за намаляване на емисиите с 90-95% до 2040 г. в сравнение с базовата 1990 г.

На 6 февруари Комисията ще представи три варианта на целта за 2040 г., която е стъпка по пътя към нулево нетно замърсяване до 2050 г., се обяснява в статията.

Досега само Дания е подкрепила целта от 90 %, а България и Полша са заявили, че са отворени за обсъждане.

Ройтерс казва, че "с изборите за Европейски парламент през юни новата цел ще бъде тест за политическия апетит за продължаване на амбициозната екологична програма на Европа".

Новата комисия, сформирана след изборите за ЕС, ще трябва да направи окончателно предложение, за да фиксира целта в закон, допълва изданието.

Отделно от това, в друга статия на Ройтерс се съобщава, че Съветът на ЕС и Парламентът са постигнали предварителна сделка за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) от тежкотоварните превозни средства, по-конкретно новите камиони над 7,5 тона и автобусите, до 2040 г.

Макар да се цели намаляване с 90 % до 2040 г. в сравнение с нивата от 2019 г., производителите на превозни средства ще трябва също така да намалят емисиите с 45 % от 2030 г. и с 65 % от 2035 г., се отбелязва в доклада.