Открай време температурите на Земята се променят. През своята история на съществуване от 4,5 милиарда години планетата ни е преживявала и топли, и студени периоди, твърди материал в Дойче Веле.

Този процес се дължи на промяната на земната орбита около Слънцето: когато Земята се е намирала на по-голямо разстояние от Слънцето, това е означавало застудяване. А по-близкото разстояние е означавало затопляне.

Когато обаче в късния 20-и век учените се заемат да установят как по-точно през годините са се променяли температурите на Земята, се оказва, че от 1980-те години насам затоплянето са извършва с много по-бързи темпове, отколкото преди.

През 1998 година изследователи от Масачузетския университет и техни колеги от една специална лаборатория към Университета в Аризона, публикуваха студия, показваща средногодишната температура на Земята през последните 1000 години. За да установят това за един период, в който все още не е имало термометри, учените са изследвали тъй наречените прокси или естествени записи, като например измервания на сондажни проби от вечния лед, на дървесните кръгове и на корали.

Резултатът показал, че векове наред температурните амплитуди са били незначителни, и така до 20 век, когато изведнъж започва рязко и силно покачване.

През 2013 година списание "Science" публикува подобно изследване, които обхваща дори още по-голям период от време - за изменението на температурата на Земята през последните 11 000 години. Изводът, до който стигат, обаче е същият: през последните 100 години Земята се е затопляла много по-бързо, отколкото през която и да била друга фаза от последния ледников период до днес.

Същото изследване показва освен това, че от гледна точка на положението на Земята спрямо Слънцето през последните 2000 години планетата ни се намира в период на естествено охлаждане. Но заради безпрецедентното затопляне, предизвикано от човешката дейност и отделяните парникови газове, това естествено охлаждане изобщо не се забелязва.

Според доклада "Състоянието на глобалния климат 2020" на Световната организация за метеорология (WMO), средната температура през миналата година е била с 1,2 градуса по-висока, отколкото в прединдустриалната епоха, т.е. между 1850 и 1900 година, когато изкопаемите горива все още не са били използвани масово за добив на енергия. Изводът, който се налага, е следният: че увеличението на парниковите газове, дължащи се на човешката дейност, е "една от основните причини за промяната на климата".

През 2001 година Междуправителствената комисия за климатичните промени (IPCC) обяви, че преди индустриалната революция концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата в продължение на хиляди години е била 280 части на милион (ppm), а след това се повишава и до 1999 достига 367 части на милион. През 2021 година тази стойност вече е 415 ppm.

Учените са убедени: човекът е виновен

Над 90% от учените, които се занимават с проблемите на климата, са убедени, че климатичните промени са причинени от човека. Това сочи ново изследване, проведено от група международни автори. А анализът на 11 602 научни статии, посветени на климатичните промени, публикувани през първите седем месеца на 2019 година, показва, че 100 процента от учените приемат антропогенните фактори като причина за глобалното затопляне. Този анализ е направен от американския геолог Лоурънс Пауъл, автор на 11 книги за климата и от областта на геологията.

"Ако има алтернативна теория за това, че не парниковите газове, а нещо друго причинява климатичните промени, което да бъде доказано научно, такъв един труд би бил достоен за Нобелова награда. Но няма такова изследване", казва Бенджамин Кук от Института за космически полети "Годард" към НАСА.

И Междуправителствената комисия за климатичните промени приема, че промените в климата са човешко дело. В това е убедена и Елен Жако де Комбе, изследователка от Южнотихоокеанския университет, авторка на IPCC и съветничка на правителството на Маршаловите острови в Микронезия. "Научният подход означава да оценяваш данни, наблюдения и изчисления на модели, преди да направиш определени изводи. Всичко това говори, че сегашните промени в климата са причинени от дейността на човека", казва тя.