Почти 20 процента от европейските видове птици са застрашени от изчезване, съобщи ДПА на базата на проучване на организацията "Бърд лайф интернешънъл".

По нейни данни 110 от 544 вида, за които са събрани данни, са в Червения й списък, а още 166 вида са в упадък.

Най-застрашени са пойните птици - чучулиги, сврачки, жълти овесарки. Намаляването им се дължи на загуба на местообитания и използване на селскостопански химикали.

Пъдпъдъците, големите бекасини и бързолетите вече не се смятат за застрашени в Европа. Рибарчетата и каните също се възстановяват благодарение на усилията за опазването им и са извадени от Червения списък.

Редица хищни видове също вече са по-многобройни.

Морските птици като кадифените потапници обаче вече са застрашени заради замърсяването на водите и риболова.

Изследването е обхванало 54 държави и региони. Хиляди експерти и доброволци са участвали в събирането на информация