Изригването на подводния вулкан на Тонга през 2022 г. може да доведе до повишаване на глобалните температури, което увеличава риска поне една година през следващите пет да надхвърли временно прага на затопляне от 1,5 °C, показват нови изследвания.

На 15 януари 2022 г. подводният вулкан в Тонга - Hunga Tonga-Hunga Ha'apai - изригва бурно, изхвърляйки високо в атмосферата струи от сажди, водни пари и серен диоксид.

Големите вулканични изригвания обикновено временно охлаждат планетата, тъй като докато се разсеят, частиците серен диоксид отразяват слънчевата светлина. В проучването, публикувано в Nature Climate Change, обаче се установява, че изригването на вулкана Тонга в южната част на Тихия океан е изхвърлило безпрецедентно количество вода в атмосферата.

Водната пара е парников газ и затова "е възможно за многогодишен период изригването на Хунга Тонга-Хунга Хаапай да доведе до временно повишаване на глобалните температури на повърхността", се казва в статията.

В изследването се казва, че преди изригването е имало 50 на 50 вероятност глобалните температури да надхвърлят 1,5 °C над прединдустриалните нива поне веднъж до 2026 г. След него вероятността за превишаване на този праг се е увеличила със седем процентни пункта - което прави "неминуемото превишаване на 1,5С" по-вероятно, отколкото не.

Авторите подчертават, че временното превишаване на прага от 1,5C не би било равносилно на неизпълнение на целта на Парижкото споразумение, която се отнася до дългосрочните температурни тенденции. Независимо от това, в документа се казва, че "първата година, в която се надвиши 1,5C, ще привлече значително медийно внимание, дори ако част от него е резултат от Хунга Тонга-Хунга Хаапай".

На 15 януари 2022 г. подводният вулкан в Тонганския архипелаг в Тихия океан, наречен Хунга Тонга-Хунга Ха'апай, изригва силно. Взривът е оценен с шестица по индекса на вулканичната експлозивност, което го прави най-силното изригване навсякъде по света след Пинатубо във Филипините през 1991 г.

Експлозията беше чута отвъд океана в Аляска, на около 6 000 мили, и предизвика вълни цунами, които достигнаха до Русия, САЩ и Чили. Облак от пепел, газ и вода беше изхвърлен на около 57 км в атмосферата - най-високият облак, регистриран някога от вулкан.

Пепелта от изригването покрива близките острови и принуждава много хора да се евакуират на главния остров. Около 84 % от населението на Тонга беше засегнато от пепелта и вълните цунами непосредствено след изригването, а двама граждани на Тонга загинаха.

Освен тези местни въздействия, Хунга Тонга-Хунга Хаапай се отличава от своите предшественици по друга важна причина.

Обикновено при изригване на вулкан шлейфовете от прах и аерозоли отразяват слънчевата светлина далеч от планетата, което води до понижаване на температурите на повърхността. Например при изригването на вулкана Пинатубо през 1991 г. глобалните температури временно спадат с 0,5 °C. Изригването на вулкана Тонга обаче е имало обратен ефект.

Д-р Стюарт Дженкинс от катедрата по атмосферна, океанска и планетарна физика на Оксфордския университет е водещ автор на изследването "кратки съобщения". Той обяснява, че изригването Хунга Тонга-Хунга Ха'апай е предизвикало затопляне на повърхността благодарение на необичайния състав на неговия шлейф:

"При повечето големи изригвания преобладават емисиите на серен диоксид, които временно охлаждат планетата, тъй като разсейват постъпващата слънчева светлина. Изригването на Тонга беше необичайно, защото вместо това изпусна в стратосферата голямо количество водни пари - мощен парников газ - с малко емисии на серен диоксид.

"Всъщност Пинатубо и Тонга може да имат противоположни реакции на затопляне, което прави вулкана Тонга особено интересен в контекста на други скорошни изригвания."

Като цяло проучването установява, че взривът е изхвърлил само 0,42 млн. тона охлаждащи аерозоли от серен диоксид в стратосферата - слой от атмосферата, който започва на около 10 км над повърхността на Земята и се простира нагоре на около 40 км. В същото време е изхвърлило общо 146 млн. тона вода, което е повишило съдържанието на водни пари в стратосферата с 10-15 %.