Сайтът Уедър Ченъл публикува карта на зоните с най-много и най-малко мълнии по  света.

Къде по света има най-много и къде - най-малко мълнии

Снимки: Twitter

Най-много светкавици се регистрират в няколко зони на планетата ни. Това са екваториалните и субекваториални части на Африка, Южна Америка и Океания, образуваща една по-голяма обща зона с много електрическа активност в атмосферата - Индокитай, Южен Китай, Северна Австралия и Индия.

Достойна за конкуренция на трите големи споменати зони е почти цялата територия на САЩ. Там също се регистрират доста светкавици и гръмотевична дейност.

Мезоамерика също е с много светкавици. Малко под интензитета на "шампионите", но с достатъчно светкавици, е и нашият континент, особено южната му у централна част.

В местата със сравнително много мълнии влиза и нашата страна. Подобна на тази междинна активност има и в Индия и Североизточен Китай.

Мълнии има и почти навсякъде по другите континенти, извън изброените региони горе, но те са по-малко. Никаква или почти никаква електрическа активност в атмосферата няма в Арктика, както и в Антарктида и доста широк океански пояс около нея. Стабилизиращата роля на Южния океан (антарктическите води и части северно от тях) се усеща по-близо до тропиците, отколкото в северното полугълбо. Много малко мълнии се отбелязват и в южната част на Чили и Аржентина. 

Любопитно петно с ниска електрическа атмосферна активност има в Египет, североизточната тропическа част на Африка (в западната част на Сахара мълнии все пак има, макар не колкото на "шампионските места").

По-малко мълнии има и в северозападната част на Китай.